IzveidoMajaslapu.lv lietošanas noteikumi

  1. IzveidoMajaslapu.lv saturam ir informatīva nozīme un šajā portāla publicētā informācija var nebūt precīza un objektīva.
  2. IzveidoMajaslapu.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietotājam, šī portāla lietošanas vai šajā portālā publicētās informācijas dēļ.
  3. IzveidoMajaslapu.lv patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šī portāla lietošanas noteikumus.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, aizpildīt šo kontakformu.

17.06.2020