IzveidoMajaslapu.lv noteikumi

 1. IzveidoMajaslapu.lv portālu pārvalda SIA Foxily.
 2. IzveidoMajaslapu.lv saturam ir informatīva nozīme un šajā portāla publicētā informācija var nebūt precīza un objektīva.
 3. Saņemot pakalpojumu, klients sākumā veic 50% apmaksu uz SIA Foxily bankas kontu. Otru 50% daļu klients pārskaita, kad pakalpojuma sniegšana ir pabeigta. Izņemot situācijas, kad tiek norādīts citādāk vai ir notikusi savstarpēja vienošanās par citādāku pakalpojumu apmaksu.
 4. Sadarbība tiek uzskatītā par uzsāktu, kad klients pārskaita pirmo maksājuma daļu par pakalpojumu.
 5. Sadarbība beidzas ar brīdi, kad klients pārskaita pēdējo maksājuma daļu par pakalpojumu.
 6. Visas akcijas cenas un citi īpašie piedāvājumi var tikt izmantoti tikai tad, ja pirmais maksājums par pakalpojumu sniegšanu tiek veikts laika periodā, kad akcijas cenas un īpašie piedāvājumi ir spēkā.
 7. IzveidoMajaslapu.lv portāls un SIA Foxily nenes nekādu atbildību par klientam radītiem zaudējumiem, izmantojot IzveidoMajaslapu.lv un SIA Foxily sniegtos pakalpojumus.
 8. IzveidoMajaslapu.lv un SIA Foxily neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies klientam šī portāla lietošanas vai šajā portālā publicētās informācijas dēļ.
 9. IzveidoMajaslapu.lv un SIA Foxily nenes nekādu atbildību par izveidoto mājaslapu saturu. Par mājaslapas izveidē izmantoto saturu (bildes, ikonas, teksti, u.c.) visu atbildību uzņemas klients.
 10. Klients drīkst pieprasīt naudas atmaksu līdz brīdim, kad ir veikts pēdējais maksājums par pakalpojumu.
 11. Jebkuru sūdzību vai pretenziju gadījumā IzveidoMajaslapu.lv jeb SIA Foxily var veikt pilnu pakalpojuma summas atmaksu klientam un tādējādi sūdzības un pretenzijas no klienta puses tiek atsauktas.
 12. IzveidoMajaslapu.lv jeb SIA Foxily patur tiesības atsaukt savu pakalpojumu sniegšanu bez paskaidrojuma un atmaksājot klientam viņa samaksāto summu.
 13. Situācijas, kuras nav aprakstītas šajos noteikumos, tiek risinātās savstarpējas vienošānās ceļā.
 14. IzveidoMajaslapu.lv un SIA Foxily patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus.

28.03.2022